Spreekuur POH-somatiek

Diabetesspreekuur

Wij hebben een speciaal spreekuur voor patiënten met diabetes mellitus, cardio vasculaire problemen en astma/COPD.  Dit spreekuur wordt gedaan door de praktijkondersteuner (POH) Jacqueline van der Hoek onder supervisie van de huisarts.

Het controlesysteem is als volgt:

Eenmaal per jaar, in principe in het kwartaal waarin uw verjaardag valt, komt u bij de praktijkondersteuner voor de zogenaamde jaarcontrole. Bij deze controle vindt uitgebreid laboratoriumonderzoek, voetonderzoek en eventueel verwijzing voor oogcontrole plaats. Het laboratoriumonderzoek, inclusief urine-onderzoek, dient plaats te vinden minimaal één week voor het bezoek aan de praktijkondersteuner. Tijdens dit bezoek kunnen de resultaten van het onderzoek dan meteen besproken worden.

Bij de overige drie controles zal in de meeste gevallen een week voor het bezoek beperkt laboratoriumonderzoek plaats vinden. Hierbij wordt meestal het HbA1c (een maat voor de gemiddelde glucosewaarde over de laatste 8-12 weken) en eventueel een nuchtere glucosespiegel bepaald. Bij patiënten die al lange tijd goed zijn “geregeld” kan soms volstaan worden met bepaling van de nuchtere glucosespiegel door middel van een vingerprik op het spreekuur of kunnen de controles minder frequent worden toegepast.

Patiënten met hoge bloeddruk of doorgemaakte hart- en vaatziekten

Wij hebben een speciaal spreekuur voor patiënten met hoge bloeddruk en andere risicofactoren voor hart- en vaatziekten.

Wij streven ernaar patiënten met een hoge bloeddruk 4x per jaar te controleren. Dit kan 3x per jaar gebeuren door de praktijkassistente en 1x per jaar door de POH, dit is van meerdere factoren afhankelijk.  Het is de bedoeling dat voor het bezoek aan de POH , gepland in het kwartaal van verjaardag, laboratoriumonderzoek plaatsvindt. De resultaten van dit onderzoek worden dan tijdens het bezoek aan de POH besproken.

De POH  heeft per consult extra tijd voor het beantwoorden van vragen, het verrichten van metingen en het geven van voorlichting. Na uw bezoek aan de assistente/ POH  zullen uw resultaten en behandeling door haar met de huisarts worden besproken. Eventuele wijzigingen in uw behandeling zult u dezelfde of de volgende dag telefonisch vernemen.

Bij vragen of problemen die u voor wilt leggen aan de huisarts, kunt u uiteraard altijd een afspraak maken op het spreekuur.

Voor patiënten met risicofactoren op hart- en vaatziekten bestaat ook de mogelijkheid een ECG of 24- uurs bloeddrukmeting te verrichten.

Patiënten met longklachten

Patiënten die longmedicatie gebruiken voor astma of COPD worden jaarlijks gecontroleerd middels een longfunctie. De longfunctie wordt door POH afgenomen.

Na het longfunctieonderzoek komt u op het spreekuur van de POH om de situatie door te nemen. Het medicijngebruik en inhalatietechniek wordt besproken om zo eventuele klachten te verbeteren of te voorkomen. Tijdens dit consult is het raadzaam om uw inhalatie medicatie mee te nemen.

Begeleiding stoppen met roken

Stoppen met roken geeft het meeste winst op uw gezondheid. Het risico op het krijgen van een hartaanval of beroerte is na een jaar gestopt te zijn al met 50 % afgenomen! Iedere roker kan stoppen met de juiste ondersteuning en begeleiding. De POH zal samen met u kijken welke methode voor u het meest geschikt is.

Actueel

03/01

Let op: 03 januari praktijk gesloten

Wegens onvoorziene omstandigheden is de praktijk op maandag 3 januari 2022 ...

Lees meer
23/08

Griepprik 06-11-2021!

Reserveer alvast de datum 06-11-2021. Wij hopen dan alle griep- en pneum...

Lees meer
Archief